ΣΥΡΙΖΑ, φόρος καταθέσεων

Μερικοί, λαλίστατοι στὰ δικά μας, ὅπως οἱ κορυφαῖοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, δὲν λένε λέξη γιὰ τὴν φορολόγηση τῶν καταθέσεων στὴν Κύπρο• εἶχαν προτείνει καὶ τὸ εἶχε ἀποδεχθεῖ ὁ Ναπολεοντίσκος, τὴν ἐπιβολὴ ἔκτακτης εἰσφορᾶς στὶς τραπεζικὲς καταθέσεις στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ξεσηκώθηκαν οἱ πάντες καὶ ὑποχώρησαν. Ὑπάρχει μιὰ μεγάλη διαφορά, μεταξὺ τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἑλλάδος• ἡ μεγαλόνησος εἶναι μεγάλο διατραπεζικὸ κέντρο καὶ τὸ σύνολο τῶν καταθέσεων ἀνέρχεται στὸ τριπλάσιο σχεδὸν τοῦ ΑΕΠ τῆς χώρας, ὅπως καὶ οἱ τράπεζες συνεισφέρουν τὸ 7,5% τοῦ ΑΕΠ, ἔναντι στὴν Ἑλλάδα κάτω τοῦ 2% καὶ μὲ σύνολο καταθέσεων ὀλιγώτερες κατὰ πολὺ ἀπ’ τὸ ΑΕΠ. Ἕνα πρᾶγμα προστατεύθηκε, ἡ ἐπαρκὴς ρευστότης τῆς ἀγορᾶς τῆς μεγαλονήσου.