Ν. Ἀναστασιάδης, ὥριμος

Ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου ἐμφανίσθηκε ὥριμος καὶ σώφρων στὸ διάγγελμά του πρὸς τὸν λαὸ τῆς μεγαλονήσου• ἐξήγησε τὴν τραγικὴ κατάσταση τῆς χώρας του καὶ ὅτι μοναδικὴ διέξοδος εἶναι ἡ ἔκτακτη καὶ ἐφ’ ἅπαξ φορολόγηση τῶν καταθέσεων, γιὰ τὴν ὁποία δίδονται ἐγγύηση μετοχὲς τῶν τραπεζῶν καὶ ὁμόλογα τοῦ φυσικοῦ ἀερίου. Ἦταν σαφὴς καὶ περιεκτικὸς στὴν ἐπιχειρηματολογία του, καθὼς ὑπογράμμισε, ὅτι, δὲν περικόπτονται μισθοὶ καὶ συντάξεις, ἀλλὰ καὶ διασώζονται τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα• μέτρησαν καὶ πολὺ τὰ ἐπιχειρήματα αὐτά, διότι γνωρίζουν οἱ Κύπριοι, τὸ τί ὑπέστημε ἐμεῖς. Θὰ ’ταν προτιμώτερο νὰ μᾶς πάρουν 10% καὶ 15% τῶν καταθέσεων, παρὰ τὸ 60% μὲ 80% τῶν συντάξεων καὶ τὰ ἀποθέματα τῶν ταμείων.