Κύπρος, πρὸς συμβιβασμὸ

Ὁ συμβιβασμὸς ἐπῆλθε πλέον στὴν Κύπρο, μετὰ τὸ διάγγελμα τοῦ προέδρου της καὶ τὴν ἐκτόνωση τῶν πρώτων ἀντιδράσεων στὸ ἐσωτερικό• τὸ μέτρο εἶναι ἐπώδυνο, ἀλλὰ στηρίζεται στὴν πραγματικότητα τῆς κυπριακῆς οἰκονομίας, φορολογεῖ μόνο τὰ ὑψηλὰ στρώματα καὶ διαφυλάσσει τὰ εἰσοδήματα τῶν χαμηλῶν τάξεων καὶ τὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς. Ὅταν ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ὑπογράμμιζε, ὅτι δὲν θὰ ξαναγίνει, αὐτὸ ποὺ ἔγινε στὴν Ἑλλάδα, ἐννοοῦσε ὅτι, δὲν θὰ γίνει ἀπότομη περικοπὴ μισθῶν καὶ συντάξεων, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν τετραετῆ ὕφεση στὴ χώρα• τὸ δεύτερο χαρακτηριστικὸ εἶναι, ὅτι τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν καταθέσεων προέρχεται ἀπὸ ξένους, κυρίως Ρώσους, καὶ ἀπὸ ξέπλυμα χρήματος. Ὅταν ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐπιμένει, ὅτι εἶναι ἡ σωστὴ λύση, ἐννοεῖ ὅτι ἔχει κάνει κάποιας μορφῆς προσυνεννόηση μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, διότι καὶ τὸ Κρεμλίνο ἐπιδιώκει τὸν ἔλεγχο ὅλων αὐτῶν τῶν Κροίσων τῆς μετασοβιετικῆς ἐποχῆς. Ὑπάρχουν δίαυλοι ἐπικοινωνίας.