Μεταρρυθμίσεις στὴν Κίνα

Ἡ νέα κινεζικὴ ἡγεσία διακήρυξε τὴν πρόθεσή της, μὲ τὶς προγραμματικές της δηλώσεις, γιὰ ριζικὲς μεταρρυθμίσεις στὴ μεγάλη χώρα,• ὁ πρόεδρος, Ξὶ Τζιπίνγκ, καὶ ὁ πρωθυπουργός, Λὶ Κικίνγκ, ὑπογράμμισαν τὴν ἀποφασιστικότητά τους γιὰ τὴν προσαρμογὴ τῶν κοινωνικῶν καὶ παραγωγικῶν σχέσεων στὶς ἀνάγκες τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς καὶ στὶς ἀπαιτήσεις τῆς μεγάλης δυνάμεως παγκοσμίως. Πρῶτο μέλημα εἶναι οἱ μεταρρυθμίσεις στὴν ὀργάνωση τοῦ κράτους, στὴ δημόσια διοίκηση, ἡ ὁποία διέπεται σχεδὸν πλήρως ἀπ’ τοὺς θεσμοὺς τῆς κομμουνιστικῆς ἐποχῆς, ἐνῶ ὑπάρχουν καὶ εἰσηγήσεις γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ νόμου γιὰ ἕνα παιδὶ κατὰ οἰκογένεια• στὴν οἰκονομία προγραμματίζεται ἡ ἐνίσχυση τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας, ἀλλὰ καὶ περισσότερο στοὺς κλάδους τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, διότι ἤδη ἡ Κίνα βρίσκεται στὴν πρωτοπορία παγκοσμίως. Τὴν Παρασκευὴ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἐπισκέπτεται τὴν Μόσχα, γιὰ συνάντηση μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, γιὰ τὰ ἐνεργειακὰ καὶ τὶς διεθνεῖς πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς ἐξελίξεις.