Ἀπαγόρευση ἀτομικῶν ὅπλων

Ἡ διεθνὴς διάσκεψη τοῦ ΟΗΕ, γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῶν ἀτομικῶν ὅπλων, ἄρχισε χθὲς στὴ Νέα Ὑόρκη, μὲ τὴν συμμετοχὴ ἑκατοντάδων ἐκπροσώπων ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες• ὁ διεθνὴς ὀργανισμὸς δίδει ἰδιαίτερη σημασία στὴ διάσκεψη, διότι κάθε λεπτὸ κι ἕνας ἄνθρωπος χάνει τὴν ζωή του ἀπ’ τὰ ἀτομικὰ ὅπλα. Τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὴν στάση τῆς ἀμερικανικῆς ἀντιπροσωπείας, διότι μόνο στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐπιτρέπεται ἡ κατοχὴ ὅπλων, ἐνῶ καὶ τὰ θύματα εἶναι δεκάδες χιλιάδες κάθε χρόνο ἀπ’ τὴν ἀλόγιστη χρήση τους• ἡ ἐπίσημη ἀντιπροσωπεία ὑπόσχεται ὅτι θὰ ὑποστηρίξει τὴν ἐπιβολὴ τῆς διεθνοῦς ἀπαγορεύσεως, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ διεθνὴς συνθήκη θὰ ἐπικυρωθεῖ ἀπ’ τὰ ἀμερικανικὰ νομοθετικὰ σώματα. Ἡ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Ὅπλων ἔχει ἀπευθύνει ἔντονες διαμαρτυρίες στὴν κυβέρνηση γιὰ τὴν διεθνῆ διάσκεψη καὶ ζητάει τὴν ἀποφυγὴ τῆς ὅποιας δεσμεύσεως, διότι τὴν θεωρεῖ ὡς ἀντισυνταγματικὴ τὴν ἀπαγόρευση τῆς κατοχῆς ἀτομικῶν ὅπλων.