Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, παρὰ τὴν παράταση τῆς ἐκκρεμότητος στὴν Κύπρο καὶ τὴν καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς• ὅλα ὑποχώρησαν πολὺ ἐλαφρά, εὐρώ, 1,2948 δολλάρια καὶ 123,4575 γιέν, χρυσός, 1602,50 καὶ πετρέλαιο, 109,19. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ἤρεμοι καὶ δὲν ἐπηρεάζονται ἀπ’ τὶς Κασσάνδρες τῶν ἀγγλοσαξωνικῶν μέσων, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐμφανίζονται πεπεισμένοι ὅτι θὰ βρεθεῖ λύση, εἴτε μὲ τὴν ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου στὴν Κυπριακὴ Βουλή, εἴτε ἐναλλακτικὴ τὴν ὁποία ἔχουν ἐπεξεργασθεῖ οἱ Βρυξέλλες καὶ ἡ Λευκωσία σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἀθήνα• πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἀνένδοτη στάση τῶν Εὐρωπαίων θεωρεῖται ὡς παράδειγμα γιὰ ὅλα τὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια. Ἐπέλεξαν τὴν Κύπρο, διότι εἶναι ἀπ’ τὰ μεγαλύτερα κέντρα ξένων κεφαλαίων, τὰ ὁποῖα πίστευαν ὅτι βρίσκονταν στὸ ἀπυρόβλητο, λόγῳ τῆς συμμετοχῆς της στὴν Εὐρωζώνη• ἡ κρίση προσφέρει τὴν εὐκαιρία στὴν ἑνιαία ἀγορὰ γιὰ τὴν ἀποστολὴ ἑνὸς καλοῦ μαθήματος σὲ ὅλους τοὺς τυχοδιῶκτες.