Προανακριτική, ὁλοκλήρωση

Οἱ ἐργασίες τῆς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς ὁδεύουν πρὸς τὸ τέλος της, ἂν δὲν συμβεῖ κάτι ἄλλο, ὁπότε καλοῦνται καὶ οἱ ὑπόλογοι, μετὰ τὴν Μαρία Παντελῆ χθές• ὁ πρώην πρωθυπουργὸς δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ παρουσιαασθεῖ στὴν Ἐπιτροπή, καὶ τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὸν Γιῶργο Παπακωνσταντίνου καὶ στὶ ἐξαδέλφες του. Τὸ ΣΔΟΕ ἀνακοίνωσε ὅτι ἐπιταχύνει τὴν διαδικασία γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῶν ἐξαδέλφων, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ εἶναι ἕτοιμη ἡ ἔκθεσή του σὲ δέκα μέρες• οἰ λαλίστατοι πρωθυπουργὸς καὶ ὁ ὑπουργός του δὲν λένε λέξη πλέον, ἐνῶ καὶ οἱ ἐξαδέλφες σιωποῦν καὶ δὲν παρουσιάζουν οἱ ἴδιες τὶς φορολογικές τους δηλώσεις, ἀφοῦ ἔχουν φορολογηθεῖ νομίμως, ὅπως τουλάχιστον ἰσχυρίζονται.