Φραγκίσκος, Βαρθολομαῖος

Ὁ πάπας κάλεσε τὸν Οἰκουμενικὸ πατριάρχη σὲ δεῖπνο τὸ βράδυ μετὰ τὴν ἐνθρόνισή του• ὁ Βαρθολομαῖος εἶναι ὁ πρῶτος Οἰκουμενικὸς πατριάρχης, ὁ ὁποῖος τίμησε τὸν πάπα κατὰ τὴν πρώτη Θεία Λειτουργία τοῦ Φραγκίσκου, ἐνῶ ἡ ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου ἔγινε εἰς τὴν ἑλληνικὴ καὶ οἱ συνοδεύοντες ὕμνοι ἐπίσης, μερικοὺς ἐκ τῶν ὁποίων ἔψαλε καὶ ὁ ἴδιος. Ἡ κίνηση τοῦ ποντίφηκος ἦταν προμελετημένη, τίποτε δὲν εἶναι τυχαῖο στὴν Ἁγία Ἕδρα• ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι μέχρι τὸ σχίσμα κάθε νέος πάπας, μόλις ἀναλάμβανε τὰ καθήκοντά του ἀνεγίγνωσκε τὸ Πιστεύω εἰς τὴν ἑλληνική, ὡς ἀπόδειξη ὅτι γνωρίζει τὴν φύση τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὁ νέος προκαθήμενος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας δείχνει ὅτι ἐπιστρέφει στὴν πρώτη παράδοση τῆς χριστιανοσύνης. Ὁ διάλογος μὲ τὴν Ὀρθοδοξία προσφέρεται.