Ἐξυγίανση τραπεζῶν Κύπρου

Ἡ ἐξυγίανση τῶν τραπεζῶν τῆς Κύπρου ἄρχισε, μὲ τὸν διαχωρισμὸ τῆς Λαϊκῆς σὲ καλὴ καὶ κακή, ἐνῶ ψηφίζονται σήμερα τὰ πρῶτα νομοσχέδια, σύμφωνα μὲ τὶς προδιαγραφὲς τῆς τρόϊκας• στὶς τράπεζες παρέχεται ἐγγύηση γιὰ καταθέσεις μέχρι 100000 εὐρώ, ἐνῶ γιὰ τὶς ὑπόλοιπες ἡ ἐξόφληση θὰ γίνει μετὰ τὴν ἐκκαθάριση. Ἡ Κύπρος πληρώνει τὸν κομμουνιστὴ πρόεδρο, ὅπως ἡ Ἑλλὰς τὸν σοσιαλιστὴ πρωθυπουργό, ἀλλὰ καὶ τὴν καταψήφιση τῆς φορολογίας τῶν καταθέσεων• δὲν θέλησαν 10% φόρο στὶς καταθέσεις καὶ ψάχνουν ὁλόκληρο τὸ ποσό… Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι χρησιμοποιοῦνται καὶ τὰ ἀποθεματικὰ τῶν ταμείων γιὰ τὴν συγκέντρωση τῶν 5,8 δις εὐρώ, καθὼς καὶ ἡ Ρωσία δὲν προσέφερε νέο δάνειο• ἡ ὕφεση τώρα ἀρχίζει στὴν μεγαλόνησο, μὲ ἀπρόβλεπτες διαστάσεις, ἐνῶ οὐρὲς γίνονται στὰ ΑΤΜ, παρὰ τὴν διαβεβαίωση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης ὅτι ἐγγυᾶται τὴν ρευστότητα τῶν τραπεζῶν της. Μετὰ τὴν Τρίτη τὰ νεώτερα…