Ἑλλάς, ἐπιπτώσεις Κύπρου

Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς κυπριακῆς κρίσεως στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία εἶναι ὑπὸ ἔλεγχο, παρὰ τὴν λυσσαλέα καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς, διότι τὸ ποσοστὸ τῶν συναλλαγῶν μας μὲ τὴν μεγαλόνησο εἶναι ἀρκετὰ μικρό• στὸ σημαντικώτερο, τὴν τύχη τῶν ὑποκαταστημάτων τῶν κυπριακῶν τραπεζῶν, τὸ σχέδιο εἶναι ἤδη ἕτοιμο καὶ ἡ ΑΛΦΑ καὶ Πειραιῶς ἔχουν ὑποβάλει προτάσεις γιὰ τὴν ἀνάληψή τους. Στὴν ἀγορὰ ἐπικρατεῖ ἠρεμία, ἐνῶ καὶ στὸ Χρηματιστήριο ἡ ὑποχώρηση εἶναι μικρότερη ἀπὸ ἐκείνη τῶν εὐρωπαϊκῶν, παρὰ τὶς γνωστὲς ἀρνητικὲς παρεμβάσεις τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων• ἀντιθέτως οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας δύνανται προσφέρειν οὐσιαστικὴ βοήθεια στὴν μεγαλόνησο. Οἱ συναλλαγὲς συνεχίζονται μὲ τὴν Κύπρο καὶ ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἐμπειρίας τους σὲ πολλοὺς κλάδους ἀποβαίνει πολύτιμη καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα• ἤδη τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα αὐξήθηκε τὸ δίμηνο, ὁπότε ἀποδεσμεύεται ἡ κυβέρνηση γιὰ διεκδίκηση πολλῶν ἀπ’ τὴν τρόϊκα. Ἡ συνέπεια στὶς μεταρρυθμίσεις μετράει.