Κύπρος, καταθέσεις πάλιν

Στὴν μέτρα ἐπιστρέφουν ἀναγκαστικῆς μορφῆς στρέφονται πλέον οἱ Κύπριοι, ἀφοῦ κατασπατάλησαν μιὰ βδομάδα σὲ κορῶνες κατὰ τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἀντιγερμανικὴ ὑστερία• ἀλλὰ ἡ ζημία στὴν οἰκονομία ἔγινε καὶ γίνεται μεγαλύτερη καθημερινά, ὅσο δὲν άποφασίζουν τὸ γρηγορώτερο. Ἡ ἀγορὰ ἔχει στερέψει ἐντελῶς ἀπὸ ρευστότητα, ἐνῶ παρουσιάζονται καὶ οἱ πρῶτες ἐλλείψεις σὲ φάρμακα καὶ ἄλλα εἴδη πρώτης ἀνάγκης, καθὼς πολλὲς ἐπιχειρήσεις, ὅπως οἱ φαρμακαποθῆκες, δὲν δίδουν ἐμπορεύματα μὲ πίστωση, παρὰ μόνο τοῖς μετρητοῖς• ὅσο πιὸ γρήγορα συμφωνήσουν οἱ πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ τόσο καλύτερα. Ἄλλωστε οἱ καθυστερήσεις τῆς περιόδου Δημήτρη Χριστόφια εἶναι γνωστές, ὅταν ἐπὶ δωδεκάμηνο δὲν ἔκανε τίποτε• τώρα ἡ ἡγεσία τοῦ ΑΚΕΛ ἐπιδίδεται σὲ συνεχεῖς ὕβρεις κατὰ τῆς Μέρκελ.