Συμφωνία διασώσεως Κύπρου

Τὶς πρῶτες πρωινὲς ὧρες χθὲς οἱ ἡγέτες κατέληξαν σὲ συμφωνία γιὰ τὴν διάσωση τῆς Κύπρου καὶ τὸ Γιούρογκρουπ τὴν ἐπικύρωσε• ἡ συμφωνία προβλέπει τὴν κατάτμηση τῆς Λαϊκῆς Τράπεζας σὲ καλὴ καὶ κακή, μὲ τὴν ἐγγύηση τῶν καταθέσεων μέχρι 100000 εὐρώ, καὶ τὴν ἐπιβολὴ φορολογίας 30% στὶς καταθέσεις τῆς Τραπέζης Κύπρου, ἐνῶ δὲν πειράζονται οἱ καταθέσεις τῶν ἄλλων τραπεζῶν. Οἱ Κύπριοι βουλευτὲς ἀπέρριψαν τὸ σχέδιο γιὰ 10% φορολογία στὶς καταθέσεις καὶ τῶν τώρα πληρώνουν 30%, ἐνῶ εἶναι ἄγνωστο τὸ πότε θὰ πάρουν τὰ ὑπόλοιπα• πληρώνουν τὴν ψῆφο τους στὸν κομμουνιστὴ πρόεδρο καὶ τὴν ροπή τους πρὸς τὴν ἀτλαντικὴ καταστροφολογία καὶ τὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία. Ἡ ἀγορὰ νεκρώθηκε μία ἑβδομάδα.