Κύπρος, γενικὴ ἱκανοποίηση

Ἡ ἱκανοποίηση τῶν Κυπρίων γιὰ τὴν συμφωνία εἶναι γενική, σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ὅρους της καὶ παρὰ τὴν πολεμικὴ τοῦ ΑΚΕΛ καὶ ἄλλων ἀτλαντοκίνητων δυνάμεων• τὸ παράδειγμα τῆς Ἑλλάδος φαίνεται ὅτι βαρύνει ἀρκετὰ τοὺς πάντες. Σήμερα ἀνοίγουν ὅλες οἱ τράπεζες, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν δύο μεγάλων οἱ ὁποῖες ἀντιμετωπίζουν τὰ δύσκολα προβλήματα• ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα διασφαλίζει τὴν ρευστότητα τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ ἀγορὰ ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν πρώτων ἀναγκῶν της, μετὰ ἀπὸ δέκα μέρες μὲ κλειστὲς τράπεζες. Ὁ Ὄλι Ρὲν ὑπογράμμισε ὅτι ἀπ’ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2010 εἶχε ζητήσει τὴν λήψη μέτρων ἀπ’ τὴν κυπριακὴ κυβέρνηση, ἀλλὰ αὐτὴ ἀδράνησε καὶ ἄφησε τὴν διόγκωση τῆς τραπεζικῆς φούσκας• στὴ Μόσχα ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν ζήτησε τὴν ἐπαναδιαπραγμάτευση τοῦ δανείου πρὸς τὴν Κύπρο, ἀλλὰ ὁ Δημήτριος Μεντβέντεφ χαρακτήρισε κλοπὴ τὴν ἀπόφαση. Πάντως οἱ Κύπριοι ἐμφανίζονται σώφρονες καὶ ἀποφασισμένοι.