Πλήρη γνώση πρωθυπουργοῦ

Ὁ Ἰωάννης Διώτης φροντίζει πλέον μόνο γιὰ τὴν ἐλάφρυση τῆς θέσεώς του καὶ καρφώνει πλέον Γεώργιο Παπανδρέου καὶ Γεώργιο Παπακωνσταντίνου γιὰ τὴν λίστα Λαγκάρντ• γνώριζαν ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τὰ πάντα, κατέθεσε στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπή, καὶ τὰ σκέπαζαν. Ὁ ὑπουργὸς ἔδωσε στὸν διευθυντὴ τοῦ ΣΔΟΕ τὸ στίκ, εἴκοσι μέρες ἀφοῦ ἄλλαξε ὑπουργεῖο, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὰ ἠλεκτρονικὰ μηνύματα ποὺ κατέθεσε, στὰ ὁποῖα παραθέτει καὶ τὴν πλήρη ἐνημέρωση τοῦ διοικητοῦ τῆς ΕΥΠ καὶ μέσῳ αὐτοῦ τοῦ πρωθυπουργοῦ• οἱ ἀνακρίσεις παίρνουν ἄλλη κατεύθυνση, διότι ἀποδεικνύεται ὅτι εἶχαν γνώση ὅλων τῶν λεπτομερειῶν ἀπ’ τὴν ἀρχή. Ἡ κατάθεσή του συνεχίζεται, ἀλλὰ ἀποκτᾶ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἡ κατάθεση τοῦ πρώην ὑπουργοῦ καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ.