Ἀναταράξεις στὸν ΣΥΡΙΖΑ

Ἔντονες ἀναταράξεις προκαλεῖ στὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ περισσότερο στὸν ΣΥΡΙΖΑ τὸ Κυπριακὸ ἡ στάση τῶν ἡγεσιῶν τους• ἡ Ἀριστερὴ Πλατφόρμα ἄσκησε δριμύτατη κριτικὴ γιὰ τοὺς χειρισμοὺς τοῦ προέδρου τοῦ κόμματος, διότι τοὺς θεώρησε ὡς ἄμεση ἀναγνώριση τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ κριτικὴ θεωρεῖται ὡς ἀνταπόκρισή της στὴν κατακραυγὴ τῶν ὀργανωμένων μελῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν φίλων τῆς ἀγορᾶς, ὅτι αὐτὸ ὁδηγεῖ στὴν ἀπότομη πτώση τῆς ἐπιρροῆς στοὺς εὐρύτερους χώρους• οἱ συζητήσεις γίνονται στὶς τοπικὲς ὀργανώσεις, ἀλλὰ καὶ στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς σὲ ἐπίπεδο βουλευτῶν. Πολλοὶ ἐκφράζουν φόβους γιὰ τὴν ἀπήχηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ δὲν ἀποκλείουν τὴν κατακόρυφη συρρίκνωσή της, διότι δείχνει ἡ ἡγεσία, ὅτι, οὔτε μὲ τὴν Εὐρωζώνη εἶναι, οὔτε μὲ τὴν ἀριστερὴ πολιτικὴ κατὰ τοῦ εὐρώ, ἐνῶ ἐμφανίζεται ταυτισμένη πλήρως μὲ τὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα τῆς καταστροφολογίας. Οἱ ἐπισκέψεις τοῦ Ναπολεοντίσκου σὲ Ἀμερικὴ καὶ Ἀγγλία ἐνισχύουν ἀρκετὰ τὴν πολεμική.