Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις στὴ Δύση, ἀλλὰ σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία, γεγονὸς καταγράφον τὴν διαφορὰ τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος• τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2778 δολλάρια καὶ 120,5206 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1591, ἀλλὰ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 109,45. Ἡ παραφιλολογία γύρω ἀπ’ τὴν φορολόγηση τῶν καταθέσεων δὲν ἐπηρέασε τοὺς ἐπενδυτές, ἂν καὶ ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἑπόμενος στόχος εἶναι ὁ φορολογικὸς παράδεισος τοῦ Λουξεμβούργου, ἐξ οὗ καὶ οἱ ἀντιγερμανικὲς δηλώσεις τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ• ἡ διαφορὰ τοῦ δουκάτου μὲ τὴν Κύπρο εἶναι μία, ἡ ἀνθηρὴ οἰκονομική του κατάσταση, διότι ἐὰν ζητήσει καὶ αὐτὸ βοήθεια θὰ ὑποστεῖ μᾶλλον τὴν ἴδια μεταχείριση. Ὁ ἀντίκτυπος στὴν Ἑλλάδα εἶναι ὁπωσδήποτε ὑπερβολικὸς καὶ ὀφείλεται περισσότερο στὴν ἀτλαντικὴ καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς καὶ λιγώτερο στὰ οἰκονομικὰ δεδομένα• τὸν προηγούμενο μῆνα ἐπέστρεψαν 2,8 δις εὐρὼ στὶς τράπεζες, ἐνῶ ἡ κυπριακὴ κρίση δὲν προκάλεσε τουλάχιστον νέα τάση ἐκροῆς.