Κύπρος, πολλοὶ ὑπεύθυνοι

Οἱ ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν κρίση στὴν Κύπρο ἀποκαλύπτεται ὅτι εἶναι πολλοί, μὲ πρώτους τὸν πρόεδρο καὶ τοὺς ὑπουργοὺς τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως• ὁ πρόεδρος τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης φέρει ἴσως τὴν χειρότερη εὐθύνη, διότι δὲν ἐνημέρωσε ἐγκαίρως τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, γιὰ τὴν σπατάλη τῶν δύο μεγάλων τραπεζῶν, οὔτε καὶ πίεσε τὸν πρόεδρο, πέραν τῆς ἁπλῆς κατόπιν ἑορτῆς καταγγελίας του. Φυσικά, ἡ ἄρνησή του σὲ παραίτηση ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τῆς ἐνοχῆς του, διότι μᾶλλον τὸν ἑαυτούλη του ἐπιδιώκει προστατεῦσαι• οἱ ἔρευνες ὅμως τῶν ἀνακριτῶν θὰ ἀποκαλύψουν τὰ γεγονότα καὶ ἡ ΕΚΤ θὰ ἀποσύρει ἀμέσως τὴν στήριξή της. Ὁ κομμουνιστὴς πρόεδρος καὶ ἡ συντροφιά του ἦταν οἱ ὀλετῆρες τῆς μεγαλονήσου, τυφλὰ ὄργανα τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, ὅπως στὴν Ἑλλάδα ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργός.