Ἀποκατάσταση τῆς ἠρεμίας

Ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία ἔδειξε ὅτι ἀποκαθιστᾶ τοὺς ρυθμούς της, μετὰ τὶς τέσσερες ἑβδομάδες ἀναταραχῆς λόγῳ τῆς κυπριακῆς κρίσεως• στὴν ἀγορὰ δὲν εἶχαν σημειωθεῖ σοβαρὲς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν ἀρχή, λόγῳ τοῦ μικροῦ ποσοστοῦ τῶν διμερῶν οἰκονομικῶν μας συναλλαγῶν στὸ σύνολο. Τὰ ὑποκαταστήματα τῶν κυπριακῶν τραπεζῶν δούλεψαν ὁμαλὰ καὶ χωρὶς κανένα πρόβλημα, ἐνῶ ὅσες ἐπιχειρήσεις ἦταν ἐκτεθειμένες στὴν Κύπρο ἀναζητοῦν τρόπους ἀναπληρώσεως τῶν ζημιῶν• στὸ Χρηματιστήριο εἶχαν σημειωθεῖ μεγάλες ζημίες, ὄχι τόσο ἐξ αἰτίας τῆς κυπριακῆς κρίσεως, ἀλλὰ περισσότερο λόγῳ τῶν παρεμβάσεων τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς καὶ τῆς πομπώδους ἀναπαραγωγῆς της ἀπ’ τὴν ἐπιχώριο. Ἡ χθεσινὴ εἶχε προγραμματισθεῖ γιὰ τὴν κατὰ μέτωπο ἐπίθεση, μὲ τὴν ἀναμονὴ πανικοῦ στὴν μεγαλόνησο• ὅλα ἐξελίχθησαν ὁμαλῶς καὶ τὸ χρηματιστήριο σημείωσε αἰσθητὴ ἄνοδο, μὲ σημαντικὲς διακυμάνσεις, λόγῳ ὑπογείων διασυνδέσεων, μόνο στὶς τραπεζικὲς μετοχές. Ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση προχωράει κανονικὰ καὶ θὰ μείνουν οἱ ἀμερικανόδουλοι μὲ τὶς πλερέζες τους.