Γεωργία, ἄλλα 19 δις εὐρὼ

Ἡ ἀναθεώρηση τῆς κοινῆς ἀγροτικῆς πολιτικῆς προβλέπει τὴν ἐνίσχυση τῆς ἑλληνικῆς γεωργίας μὲ 19 δις εὐρώ, γιὰ τὴν ἑπταετία 2014-2020, περίπου ὅσα καὶ γιὰ τὴν προηγούμενη, 2007-2013, 20 δις, δήλωσε ὁ ὑπουργὸς Γεωργίας• ἡ ἐπιτυχία εἶναι σημαντική, ἐπειδὴ εἶναι μεγάλη ἡ μείωση τοῦ ἀγροτικοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ἡ διάθεση τῶν κονδυλίων αὐτῶν εἶναι τὸ ζητούμενο γιὰ τοὺς ἀγρότες καὶ τὴν κυβέρνηση• τὸ μεγαλύτερο μέρος προβλέπεται γιὰ τὴν σταθεροποίηση τῶν τιμῶν τῆς ἀγορᾶς, περίπου τὰ 16 δις, ἐνῶ τὰ τριάμισυ, γιὰ τὸν προσανατολισμὸ τῶν καλλιεργειῶν. Στὴν περίοδο τῆς κρίσεως ἡ διάθεση τῶν κονδυλίων αὐτῶν ἀποτελεῖ οὐσιαστικὴ βοήθεια γιὰ τὴν παραμονὴ τῶν νέων στὸν ἀγροτικὸ τομέα.