Σκάνδαλα, ἑβδομὰς ραγδαίων ἀποκαλύψεων

Ἐνώπιον ραγδαίων ἀποκαλύψεων βρισκόμαστε αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα, καθὼς καλοῦνται στὴν Προανακριτικὴ τῆς λίστας Λαγκὰρντ ὁ πρώην πρωθυπουργὸς καὶ ὁ τσάρος του, ἀλλὰ καὶ οἱ οἰκονομικοὶ Εἰσαγγελεῖς ἀσκοῦν τὶς διώξεις γιὰ τὰ μὴ πολιτικὰ πρόσωπα• συμπληρωματικὰ ἔρχονται οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς καταθέσεις πολιτικῶν προσώπων στὴν Κύπρο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς διασυνδέσεις τῶν κουκουλοφόρων τῆς Χαλκιδικῆς μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Στὴν λίστα Λαγκὰρντ δὲν τηροῦν πλέον τὰ προσχήματα κι ὁ καθένας φροντίζει γιὰ τὸ τομάρι του, ὅπως ὁ κατηγορούμενος πρώην εἰσαγγελέας, ὁ ὁποῖος καταθέτει σήμερα κατ’ ἀντιπαράθεση μὲ τὸν πρώην ἀρχηγὸ τῆς ΕΥΠ• οἱ πάλαι ποτὲ λαλίστατοι πολιτικοί τους προϊστάμενοι ἔχουν καταπιεῖ τὴν γλῶσσα τους, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑστερικὴ ἐμφανίζεται λίαν ὑποτονική, λόγῳ διασυνδέσεων πολλῶν νῦν καὶ τέως κορυφαίων…