Ἐπιτάχυνση ἐπανεκκινήσεως

Ἡ ἐπιτάχυνση τῆς ἐπανεκκινήσεως ἔχει ἀρχίσει καὶ ἡ διοχέτευση νέας ρευστότητος στὴν ἀγορὰ διευρύνεται• ἤδη τὸ πρῶτο τρίμηνο πληρώθηκαν ὑποχρέωσεις τοῦ δημοσίου σὲ ἰδιῶτες, ὕψους 3,2 δις εὐρώ, ἐνῶ προβλέπεται ἡ ἐξόφληση ἄλλων τεσσάρων δις τὸ προσεχὲς δίμηνο, ἀλλὰ καὶ ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν μέσα στὸ μῆνα. Τὰ ἐμπόδια τῆς τρόϊκας καὶ ἡ συστηματικὴ ὑπονόμευση τῆς ἀτλαντοκίνητης διαπλοκῆς παρακάμπτονται, καθὼς παρεμβαίνει προσωπικὰ ὁ πρωθυπουργὸς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν δυσκολιῶν• προβλέπεται σὲ δεκαπέντε μέρες νὰ ἀρχίσει ἡ διάθεση πιστώσεων πρὸς τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις ἀπὸ δεκατέσσερες τράπεζες, ὕψους 550 ἑκατομμυρίων εὐρὼ ἀπ’ τὰ κοινοτικὰ κονδύλια κι ἄλλα τόσα ἀπ’ τὶς τράπεζες. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ἡ ἐνθάρρυνση τῆς ἀγορᾶς γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς δραστηριότητος τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, διότι αὐτὲς ἀποτελοῦν πάντοτε τὴν ἀτμομηχανὴ τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας• ἡ διέξοδος στὴν Κύπρο προκάλεσε ἀνακούφιση στὰ εὐρύτερα στρώματα τῆς ἑλληνικῆς ἀγορᾶς.