Προετοιμασίες γιὰ τρόϊκα

Οἱ προετοιμασίες γιὰ τὴν ἐπιθεώρηση τῆς τρόϊκας ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ σχεδὸν μὲ διττὸ στόχο, τὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων, δημοσιονομικῶν καὶ διοικητικῶν, ἐπιθυμητὴ κι ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, καὶ τὴν πρόβλεψη γιὰ πόσα προσκόμματα θὰ προβάλουν καὶ πάλι• βαρόμετρο τῶν τελευταίων εἶναι οἱ κρωγμοὶ τῆς διαπλοκῆς γιὰ τὴν καταστροφὴ τῶν πάντων, διότι κινεῖται κι αὐτὴ ἀπ’ τὰ ἴδια ἀτλαντικὰ κέντρα. Φυσικὰ ἡ διαπλοκὴ ὡς δουλικὸ ὄργανο δὲν διαθέτει δικά της αἰσθητήρια ὄργανα, διαφορετικὰ θὰ εἶχε ἀποφύγει τὸν κατεξευτελισμό της, ὅπως τὴν τελευταία τριετία καὶ τὸ Φθινόπωρο περισσότερο, ὅταν θεωροῦσε δεδομένη τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὸ εὐρώ• τὸν μόνο ποὺ πείθει διαχρονικὰ εἶναι τὸν Ναπολεοντίσκο, ἀλλὰ αὐτὸ ὀφείλεται στὸν ἀέναο ἑτεροφωτισμό τους ἀπ’ τὶς ἴδιες ἀμερικανικὲς ἑστίες. Ἡ τωρινὴ ἐπιθεώρηση χαρακτηρίζεται πολὺ εὔκολη ἀπ’ τὶς προηγούμενες, ἐνῶ τὰ τυχὸν προβλήματα θὰ συζητήσουν αὔριο οἱ τρεῖς ἀρχηγοί