Κύπρος, ἱστορικὴ ἀναφορὰ

Ἡ ἀξιοθαύμαστη καρτερία τῶν Κυπρίων, ἀπέναντι στὴν οἰκονομικὴ κρίση, γίνεται πλέον ἱστορικὴ ἀναφορὰ γιὰ τοὺς σοβαροὺς Εὐρωπαίους ἀναλυτές• ὁ ἀγγλοσαξωνικὸς τύπος εἶχε προετοιμάσει τὸ ἔδαφος γιὰ ἀκραῖες κοινωνικὲς ἀντιδράσεις , ἀλλὰ ἀπεγοητεύθη καὶ ἐξουθενώθη. Λόγῳ ὅμως τῆς προϊστορίας τῆς μεγαλονήσου καὶ τῶν διασυνδέσεων τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς ἡ ἐπιρροή του ἦταν εὐρύτατη διεθνῶς κι εἶχε διαμορφώσει ἀντίστοιχο κλίμα• τὴν ἑπομένη οἱ Εὐρωπαῖοι προχώρησαν στὴν ἐπανεκτίμηση τῆς καταστάσεως, τόσο στὴν Κύπρο καὶ στὴν Ἑλλάδα, ὅπως καὶ προβλέψεις τῶν οἰκονομολόγων γιὰ τὶς ἐξελίξειςποὺ βλέπουν μὲ διαφορετικὰ κριτήρια τὴν πορεία τῆς Εὐρωζώνης. Πολλοὶ πίστευαν στὴν τριετία ὅτι ἦταν ρατσισμὸς ἡ πολεμικὴ κατὰ τῶν κακῶν Ἑλλήνων καὶ ἀρκετοὶ μᾶς εἶχαν συμπαρασταθεῖ, ἀλλὰ τοὺς ἔπνιγε ἡ ἀτλαντικὴ προπαγάνδα, γιὰ τὴν χρεωκοπία μας καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης• τώρα συνδέουν τὰ γεγονότα καὶ γελοῦν εἰρωνικά. Στὴν Ἑλλάδα μόνο ἀπόμεινε κυρίαρχη ἡ ἀτλαντικὴ καταστροφολογία.