Προανακριτική, προεκτάσεις στὰ κόμματα

Οἱ προσπάθειες συγκαλύψεως στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ προκαλοῦν ἔντονες ἀντιπαραθέσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς ἀντιπολιτεύσεως, παρασκηνικὰ μὲν πρὸς τὸ παρόν, ἀλλὰ μὲ προεκτάσεις λίαν συντόμως• οἱ μάρτυρες εἶναι ἀποδεδειγμένο ὅτι ἐπιδιώκουν τὴν συγκάλυψη τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀνάκληση προηγουμένων καταθέσεων. Ἕως ἐδῶ καλῶς, ὁπότε ἔχουν βάση οἱ κατηγορίες κατὰ τοῦ προέδρου της• ἀλλά, ὅταν ἡ ὑστερικὴ ἐπιδίδεται στὴν κωλυσιεργία, μὲ ἀτέρμονη φλυαρία, εἶναι ἐμφανέστατη ἡ προσπάθειά της γιὰ συγκάλυψη τῆς ὑποθέσεως. Στὸν ΣΥΡΙΖΑ δὲν εἶναι λίγοι ὅσοι δὲν κρύβουν τὴν ἐνόχλησή τους ἀπ’ τὴν στάση τῆς βουλευτοῦ, ἐνῶ ἐμμέσως ἀφήνουν πολλὰ ὑπονοούμενα• τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι δὲν ἐμφανίζονται ὑποστηρικτές της τόσο στὸ κόμμα, ὅσο καὶ στὶς ὀργανώσεις πολὺ περισσότερο. Τὶς κεντρόφυγγες τάσεις ἐνισχύει, λένε πολλοί.