Κύπρος, σὲ ἀνασχηματισμὸ

Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης προχώρησε σὲ ἀνασχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεως, μετὰ τὴν παραίτηση τοῦ Μιχάλη Σαρρῆ καὶ τὴν ἀνάληψη τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἀπ’ τὸν Χάρη Γεωργιάδη, ἐνῶ ὑπουργὸς Ἐργασίας ἀνέλαβε ἡ Ζέτα Αἰμιλιανίδου• ὁ ἀνασχηματισμὸς θέτει τέλος στὴν παραφιλολογία κατὰ τοῦ παραιτηθέντος ὑπουργοῦ, ἐνῶ ὁρκίσθηκε ἡ τριμελὴς ἀνακριτικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν κίνηση κεφαλαίων, ἐνώπιον τοῦ προέδρου ὁ ὁποῖος ζήτησε ἡ ἔρευνα νὰ ἀρχίσει ἀπ’ τὸν ἴδιο καὶ τὴν οἰκογένειά του. Ἡ ἀγορὰ ὁμαλοποιεῖται σταδιακὰ στὴν Κύπρο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἄρση πολλῶν περιοριστικῶν μέτρων γιὰ τὴν ἄντληση χρημάτων ἀπ’ τὶς τράπεζες• ἡ συμφωνία μὲ τὴν τρόϊκα ἔκλεισε καὶ τὰ μέλη της ἀναχώρησαν ἀπ’ τὴν μεγαλόνησο. Τὰ φορολογικὰ μέτρα εἶναι πολλὰ καὶ δύσκολα, χωρὶς μειώσεις μέχρι 1000 εὐρὼ καὶ σταδιακὰ σὲ 12,5% ἄνω τῶν 4000 μισθῶν καὶ συντάξεων• αὐτὰ θεωροῦνται παρονυχίδες γιὰ ὅσα ἔχουμε ὑποστεῖ στὴν Ἑλλάδα. Ἐὰν μείνουν αὐτά, εἶναι τυχεροί.