Προανακριτική, συγκάλυψη

Ἡ συγκάλυψη τῶν εὐθυνῶν τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου στὸ σκάνδαλο τῆς λίστας Λαγκὰρντ εἶναι ἐμφανέστατη στοὺς μάρτυρες τῆς Προανακριτικῆς• ἀπ’ τὴν κατ’ ἀντιπαράθεση ἐξέταση τοῦ Ἰωάννη Διώτη καὶ τοῦ Κωνσταντίνου Μπίκα δὲν προέκυψε τίποτε νεώτερο, ἀντιθέτως ἀνακάλεσαν καὶ πολλὲς ἀπ’ τὶς προηγούμενες καταθέσεις τους, ὅτι τὸν ἐνημέρωναν συστηματικά. Εἶναι ἐμφανέστατη ἡ προσπάθεια γιὰ τὴν ἀπόκρυψη τῶν γεγονότων, ὁπότε ἡ εὐθύνη καταλογίζεται μόνο στὸν Γεώργιο Παπακωνσταντίνου• φαίνεται ὅτι αὐτὸν προορίζουν γιὰ ἐξιλαστήριο θύμα. Ὄχι ὅτι δὲν ἔχει τὶς εὐθύνες του, ἀφοῦ αὐτὸς ἔκανε τὰ πάντα, ἀλλὰ ὄχι κι ὅτι ὁ πρόεδρός του ἦταν ἄμοιρος τῆς ὑποθέσεως• οἱ ἀνώτεροι τῆς σοσιαλιστικῆς νομενκλατούρας φαίνεται ὅτι ἐλέγχονται σὲ πολλὰ καὶ σιωποῦν κατὰ τὰς ἐντολάς.