Προπαγάνδας ἀποτελέσματα

Ἡ ἀτλαντικὴ προπαγάνδα καταστροφολογίας τῆς Ἑλλαδος καὶ τῆς Κύπρου εἶχε ἀποτελέσματα• οἱ ξένες τράπεζες τὶς δύο αὐτὲς ἑβδομάδες εἶχαν δείξει ἀπροθυμία στὴν συμμετοχή τους γιὰ τὴν παροχὴ ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν γιὰ τὰ μεγάλα ἔργα. Ἐνῶ ὅλα ἔβαιναν ὁμαλῶς, καθὼς ἡ χρηματοδότηση ἔχει ἐγκριθεῖ ἀπ’ τὰ εὐρωπαϊκὰ ταμεῖα, γιὰ τὴν ἐπανέναρξη τῶν συμβάσεων παραχωρήσεως, πολλὲς τράπεζες πρόβαλαν ἄσχετες δικαιολογίες γιὰ τὴν παροχὴ τῶν ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν• ἔδειχναν ὅτι κάτι ἄλλο τὶς ἀπασχολοῦσε. Περίμεναν τὴν ἔκβαση τῆς κυπριακῆς κρίσεως, πρὶν ἐπανέλθουν στὴν προηγούμενη συμπεριφορά τους• ὅταν διαπίστωσαν ὅτι ἡ κρίση εἶναι ὑπὸ ἔλεγχο ἐπανῆλθαν κανονικὰ στὶς διαπραγματεύσεις καὶ στὴν ὑπογραφὴ τῶν ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν. Στὴν πραγματικότητα σταματοῦσε ἡ διαδικασία ἐκτελέσεως τῶν ἔργων.