Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις στὴ Δύση, σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία καὶ πτωτικὲς στὸ Τόκυο• τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1,2845 δολλάρια, ἀλλὰ διολίσθησε στὰ 119,8120 γιέν, ὅπως ὑποχώρησε καὶ ὁ χρυσός, 1597,75, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 111,46. Ἡ ἄνοδος στὴν Εὐρώπη ἀντανακλᾶ, κατὰ τοὺς ἀναλυτές, τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν, ὅτι ἡ Εὐρωζώνη ἐξέρχεται ἀπ’ τὴν κρίση, παρὰ τὰ ἄσχημα νέα γιὰ τὴν ἀνεργία, κυρίως στὶς χῶρες τοῦ Νότου• στὴ Γερμανία ἡ ἀνεργία ὑποχώρησε, τὸ ὁποῖο θεωρεῖται ἀπόδειξη τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας της. Στὸ Νότο ἡ ἀτλαντικὴ προπαγάνδα καταστροφολογίας ἔχει ἀπήχηση καὶ περισσότερο στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν πτώση στὸ Χρηματιστήριο, μὲ ὁδηγὸ τὶς τραπεζικὲς μετοχὲς καὶ πρόσχημα τὸ δῆθεν ἀδιέξοδο στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα• ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν διαψεύδει, ἀλλὰ τὰ φερέφωνα τῆς ἀμερικανικῆς ἐπικυριαρχίας ἐπιμένουν. Φαίνεται ὅτι θὰ τὰ ὑποστοῦμε λίγες μέρες ἀκόμη. Ἐπαναλαμβάνεται τὸ σκηνικὸ τοῦ Φθινοπώρου.