Κορέα, συνέχεια θεάτρου

Οἱ θεατρικὲς παραστάσεις συνεχίζονται τὴν Κορέα, μὲ τοὺς κομμουνιστὲς ἀπειλεῖν τὴν ἐπανέναρξη λειτουργίας τοῦ πυρηνικοῦ τους ἀντιδραστῆρος, τοὺς Ἀμερικανοὺς ἀποστέλλειν πολεμικὰ στὶς ἀκτές της καὶ τοὺς κατοίκους τῆς Σεοὺλ συνεχίζειν τὴν κανονική τους ζωή• βαρόμετρο θεωρεῖται ἡ κανονικὴ λειτουργία στὴν πόλη Kaesong, ἐντὸς τῆς Βορείου Κορέας, τῶν βιομηχανιῶν τῶν Νοτιοκορεατῶν ἀπ’ τὶς ὁποῖες εἰσπράττει τὸ καθεστὼς ἑνάμισυ δις εὐρὼ ἐτησίως. Ἡ ἀναταραχὴ συντηρεῖται γιὰ ἐσωτερικοὺς λόγους, διότι ὁ πληθυσμὸς λιμοκτονεῖ στὸ Βορρᾶ κι οἱ κάτοικοι κάνουν οὐρὰ γιὰ μιὰ θέση στὶς βιομηχανίες τῆς Kaesong• φαίνεται ὅτι καὶ ἡ Οὐάσιγκτον ἐπιδιώκει τὴν ἀνάδειξη ἑνὸς διεθνοῦς κινδύνου γιὰ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῶν Ἀμερικανῶν ἀπ’ τὴν ἀνυπαρξία οἰκονομικῆς της πολιτικῆς. Ὅσο ἀντιτίθενται Πεκίνο καὶ Μόσχα σοβαρὴ κρίση δὲν γίνεται στὴν περιοχή.