Ἀναπτυξιακὴ στρατηγική

Τὴν ἀναπτυξιακὴ στρατηγικὴ τῆς κυβερνήσεως παρουσίασε ὁ πρωθυπουργός, στὸ σχετικὸ συνέδριο στὸ Μέγαρο Μουσικῆς, παρουσίᾳ καὶ τοῦ ἁρμοδίου Ἐπιτρόπου• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε ὅτι ἔχει τελειώσει ἡ ἐποχὴ τῶν καθυστερήσεων στὴν ἀπορρόφηση τῶν ΕΣΠΑ καὶ ὅτι ἔχουν γίνει οἱ προετοιμασίες γιὰ τὸ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ὁ Γιοχάνες Χὰν τόνισε ὅτι ἐλπίζει μέχρι τὶς 15 Ἰουλίου θὰ ὑπογραφεῖ ἡ συμφωνία γιὰ τὸ νέο ΕΣΠΑ, ἀναγνωρίζοντας ἔτσι τὸ σημαντικὸ ἔργο ποὺ ἔχει συντελεθεῖ• πάντως εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ ἁρμόδιοι Ἐπίτροποι πηγαινοέρχονται συνέχεια στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ εἶχαν ἀπουσιάσει ἐπιδεικτικὰ τὰ προηγούμενα τρία χρόνια. Τὰ αἰσιόδοξα μηνύματα γιὰ τὴν ἀνάκαμψη ἔρχονται ἀπ’ τὴν ἀγορά, καθὼς τὸν Μάρτιο οἱ προσλήψεις προσωπικοῦ ἦταν περισσότερες ἀπ’ τὶς ἀπολύσεις, γεγονὸς ἀποδεικνύον τὴν κινητικότητα τῆς οἰκονομίας καὶ τὶς ἀναζητήσεις κυρίως τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων. Ἡ ἐπανέναρξη τῶν μεγάλων ἔργων θὰ φέρει ἅλμα στὶς προσλήψεις, καθὼς προβλέπεται ἀπασχόληση 25000 ἀτόμων.