Τρόϊκα, ἐπανάληψη γνωστῶν

Στὴν ἐπανάληψη τῆς ἴδιας τακτικῆς τοῦ Φθινοπώρου ἐπανέρχεται ἡ τρόϊκα, καθὼς στὴν χθεσινὴ συνάντηση μὲ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν ἄκουσαν, ἀλλὰ δὲν ἐξέφρασαν τὴν γνώμη τους• ἀναμένεται ἡ ἑπόμενη συνάντηση, ἢ μᾶλλον ἡ συνεννόησή τους μὲ τοὺς προϊσταμένους τους. Ἡ διαφωνία ΔΝΤ καὶ Εὐρωζώνης εἶναι γνωστὴ ἀπ’ τὴν προηγούμενη συνάντηση, διότι ἤδη ὁ Ὄλι Ρὲν ἔχει δηλώσει ὅτι δὲν ὑπάρχει πρόβλημα μὲ τὶς ἑπόμενες δόσεις• ἀντιθέτως στὴν Οὐάσιγκτον οἱ κερδοσκόποι ἔχουν ἄλλη γνώμη καὶ ἐνδιαφέρονται μόνο γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἀνακάμψεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Μετὰ τὴν κρίση στὴν Κύπρο ἡ ὑπονόμευση εἶναι ἐμφανέστερη καὶ συμπορεύεται μὲ τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς• οἱ μεγάλοι «οἰκονομολόγοι» ἀναστήθηκαν μὲ τὶς προφητεῖες τους γιὰ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία τους. Ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι τὸ παιχνίδι τους εἶναι γνωστὸ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι φέρονται ἀποφασισμένοι γιὰ δυναμικὴ ἀντίδραση.