Συνοχὴ τῆς κυβερνήσεως

Ἡ κυβέρνηση ἐπιβεβαίωσε τὴν συνοχή της, στὴν σύσκεψη τῶν τριῶν ἀρχηγῶν καὶ τὴν συμφωνία τους στὶς θέσεις της πρὸς τὴν τρόϊκα• ἡ αἴσθηση τῆς κυβερνητικῆς σταθερότητος καὶ τῶν προοπτικῶν γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας μετράει στὸν ἁπλὸ κόσμο. Τὸ δεύτερο εἶναι ἡ κατάρρευση γιὰ δεύτερη φορὰ τῆς καταστροφολογίας τῆς διαπλοκῆς• τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα καὶ οἱ ἐπιχώριοι δοῦλοι τους προέβλεπαν τὴν διάλυση τῆς κυβερνήσεως καὶ ἄπειρες συμφορὲς γιὰ τὴν χώρα, ὅπως ἔκαναν καὶ πρὸ τετραμήνου. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἄλλο, δὲν συνετίσθησαν μετὰ τὴν πρώτη ψυχρολουσία; Γιατὶ τόσο πεῖσμα; Ἦταν δεδομένη ἡ κυβερνητικὴ συνοχή• μία ἑρμηνεία μόνο ὑπάρχει. Στὰ κέντρα βρίσκεται ἐμφανῶς τὸ πρόβλημα, διότι εἶναι δέσμια τῶν ἐντολῶν.