Εὐρωζώνης νέα ἐκκίνηση

Τὸ Πάσχα τῶν Καθολικῶν τελείωσε καὶ ταυτοχρόνως τὰ προβλήματα στὴν Κύπρο καὶ στὴν Ἑλλάδα πῆραν τὴν πορεία γιὰ ρύθμισή τους• ἡ καταστροφή, ὅπως τὴν προέβλεπαν καὶ τὴν προετοίμαζαν τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα δὲν ἦρθε, κι εἶναι περίλυπα μέχρις θανάτου. Ἄλλη μιὰ ἐπίθεση τῶν ἀγγλοασαξωνικῶν κερδοσκόπων κατὰ τῆς Εὐρωζώνης, στὸν οἰκονομικὸ πόλεμο εὐρὼ καὶ δολλαρίου, ἀπέτυχε παταγωδῶς• οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τοὺς Γερμανοὺς πρώτους, ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς ἀπαντήσεως στὸν κατάλληλο χρόνο, διότι ὄχι μόνο διατηροῦν ἀνέπαφες τὶς δυνάμεις τους, ἀλλὰ καὶ βλέπουν τὴν πέμπτη φάλαγγα τῶν ἀντιπάλων ἀποδιαλυμένη εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθησ. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι λύθηκαν τὰ προβλήματα, τὸ ἀντίθετο μάλιστα, ἀλλὰ ἀποκαλύφθηκε ἡ προπαγάνδα ἀποπροσανατολισμοῦ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Ἑλληνισμοῦ• περίμεναν σκηνὲς ἀλλοφροσύνης στὴν Κύπρο κι ἀντίκρυσαν τὴν ὡριμότητα καὶ καρτερία τοῦ λαοῦ της• προέβλεψαν διάλυση τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως καὶ εἶδαν ἔκπληκτοι τὴν ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς της.