Πρόστιμα τραπεζῶν Ἀμερικῆς

Τὰ πρόστιμα στὶς ἀτλαντικὲς τράπεζες, ὡς προέκταση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, συνεχίζονται• ὁ Mathew Taylor, διευθύνων τῆς παλαιᾶς Goldman Sachs, καταδικάσθηκε ἀπὸ δικαστήριο τοῦ Μανχάτταν σὲ πρόστιμο 8,3 δις δολλαρίων, γιὰ ἀποζημιώσεις σὲ πελάτες της, ἐνῶ στὸ Λονδίνο ἐπιβλήθηκε νέο πρόστιμο ἕξι δις στὴν Royal Bank of Scotlad, γιὰ τὸ σκάνδαλο τῶν βραχυπροθέσμων ἐπιτοκίων. Ὁ ἀντίκτυπος στὴν ἀγορὰ ἔχει σημασία, καθὼς ἤδη ἡ Goldman Sachs –μὲ τὶς στενὲς σχέσεις της μὲ τοὺς σοσιαλιστὲς πρωθυπουργούς μας γιὰ τὴν σύναψη δομημένων ὁμολόγων- δὲν ὑπάρχει, ἐνῶ ἡ διαρροὴ κεφαλαίων ἀπ’ τὶς ἀγγλοσαξωνικὲς τράπεζες πρὸς τὶς εὐρωπαϊκὲς καὶ τὶς ἀσιατικὲς συνεχίζεται ἀμείωτη. Στὶς συναλλαγὲς τοῦ δυτικοῦ κόσμου αὐτὸ εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα• ἡ διαρροὴ αὐτὴ ἐξηγεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ τὴν προσφορὰ ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων στὰ γερμανικὰ καὶ ἄλλα εὐρωπαϊκὰ ὁμόλογα. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀναζητοῦν τὴν ἀσφάλεια τῶν καταθέσεών τους περισσότερο ἀπὸ ὁ,τιδήποτε ἄλλο.