Καταχραστὲς στὴ Γαλλία

Ὁ ὑπουργὸς Προϋπολογισμοῦ καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν διαφάνεια στὴ Γαλλία ἀποδείχθηκε ὅτι εἶχε λογαριασμοὺς στὴν Ἑλβετία καὶ ἐξαναγκάσθηκε σὲ παραίτηση, ἀλλὰ καὶ ὁ ταμίας τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας τοῦ προέδρου, διαπιστώθηκε ὅτι ἔχει λογαριασμοὺς στὰ νησιὰ Κέυμαν• ὁ Τζερὸμ Καουζὰκ διαγράθηκε ἀπ’ τὸ Σοσιαλιστικὸ κόμμα, ἀλλὰ ἀναμένεται ἡ ἀντίδραση γιὰ τὸν Ζὰν Ζὰκ Ὠζιέ. Ὁ πρόεδρος καὶ ὁ πρωθυπουργὸς καταδίκασαν τὴν πράξη τοῦ ὑπουργοῦ, χωρὶς ὅμως πειστικὸ ἀποτέλεσμα. Ἡ ζημία ὅμως στὸν πρόεδρο ἔγινε, σὲ μιὰ ἐποχὴ μάλιστα χαρακτηρισμένη ἀπ’ τὴν κατάρρευση τῆς δημοτικότητός του• ὅταν ἀποκαλύφθηκε τὸ σκάνδαλο ὁ «ὑπουργὸς» διέψευδε τὰ πάντα καὶ ἀπειλοῦσε τὸν τύπο μὲ μηνύσεις. Ἡ ἀνάκαμψη εἶναι δύσκολη πολὺ γιὰ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ, διότι πλήττεται στὴν πιὸ ἀδύνατη στιγμὴ τῆς πορείας του.