Ἐκτόνωση Βορειοκορεατικοῦ

Τὸ Κορεατικὸ ὁδηγεῖται σὲ ἐκτόνωση, μὲ τὴν αὐστηρὴ προειδοποίηση τοῦ Κινέζου προέδρου, ὅτι κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα προκαλεῖν τὸ χάος στὴν κορεατικὴ χερσόνησο, καθὼς καὶ ἡ Μόσχα ἔχει ἀπευθύνσει παρόμοια προειδοποίηση• ἀπ’ τὴν πλευρά της καὶ ἡ Οὐάσιγκτον χαμηλώνει τοὺς τόνους, μὲ τὴν ἀναβολὴ τῆς προγραμματισμένης δοκιμαστικῆς ἐκτοξεύσεως πυραύλου μεγάλου βεληνεκοῦς. Τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς ἀπέφυγε χθὲς τὶς προκλήσεις καὶ περιορίστηκε στὴν διατήρηση τῶν περιοριστικῶν μέτρων στὰ σύνορα• στὴν Πουὸνγκ Γιὰνγκ ὅμως δὲν παρατηρεῖται ἀνησυχία, ὅπως δήλωσε μετὰ τὴν ἄφιξή της στὸ Πεκῖνο ἡ μοναδικὴ Ἑλλνίδα ποὺ ζοῦσε ἐκεῖ ὡς σύζυγος ὑπαλλήλου τοῦ ΟΗΕ. Ἡ πίεση τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης καὶ περισσότερο τῶν γειτόνων του, Κίνας καὶ Ρωσίας, ὑποχρέωσαν τὸν χοντρούλη σὲ ὑποχώρηση, διότι ἦταν ἄμεσος ὁ κίνδυνος διακοπῆς καὶ τῆς ἐπισιτιστικῆς βοήθειας πρὸς τὸν λιμοκτονοῦντα λαό του• ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐπικοινωνίας σήμερα στὴν συνοριακὴ Kaesong θὰ δείξει.