Ὡριμότης, ἀξιοπρέπεια ἑλληνικοῦ λαοῦ

Ἡ μεθοδευμένη κρίση στὰ τραπεζικά, μὲ τὴν διάλυση τῆς συγχωνεύσεως τῆς Ἐθνικῆς μὲ τὴν Eurobank, ὁδήγησε τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους σὲ νέα ἀπογοήτευση• ἀνέμεναν τὴν ἔκρηξη στὴν ἀγορά, ἄν ὄχι πανικοῦ, τουλάχιστον κρίσεως στὸ Χρηματιστήριο, ὅπως καὶ σημειώθηκε τὶς πρῶτες χθεσινὲς ὧρες. Ἀλλὰ δὲν ἐπεκτάθηκε στὴν ψυχολογία τοῦ κόσμου, δὲν παρατηρήθηκε ἀνάληψη καταθέσεων, πέρα ἀπὸ κάποιο παροδικὸ μούδιασμα, ἐμφανέστατα φευγαλέο• γρήγορα ἄλλαξε τὸ κλίμα κι ἐκδηλώθηκε ἔντονη ζήτηση στὸ Χρηματιστήριο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν διόρθωση τῶν μετοχῶν καὶ σημαντικὴ ἄνοδο στὶς περισσότερες τραπεζικές. Γιὰ δεύτερη φορά, μέσα σὲ δεκαπέντε μέρες, οἱ Ἕλληνες ἔδειξαν ὡριμότητα, ἀξιοπρέπεια καὶ καρτερία• στὴν Κύπρο πρῶτα, στὴν Ἑλλάδα μετά, ἂν καὶ ὁλόκληρη τὴν τριετία ἔχουμε ὑποστεῖ τὴν χειρότερη μεθόδευση ἐξαθλιώσεώς μας μὲ θαυμαστὴ σύνεση.