Διόρθωση Χρηματιστηρίου

Ἡ ματαίωση τῆς συγχωνεύσεως Ἐθνικῆς καὶ Eurobank προκάλεσε τὴν κατάρρευση τῶν μετοχῶν στὸ Χρηματιστήριο -στὸ ἀνώτατο ὅριο τῶν τραπεζικῶν-, ἀλλὰ πρὸς τὸ μεσημέρι ἦρθε ἡ διόρθωση, μὲ ἀπροσμενη τὸ ἴδιο ὑψηλὴ αὔξηση τῆς ζητήσεώς τους• ἡ κεφαλαιαγορὰ ἔδειξε ὅτι κινεῖται ὁμαλά, παρὰ τὰ ἀρχικὰ ἄσχημα νέα κι ὅτι ἔχει ἐμπιστοσύνη στὴν πορεία τῆς οἰκονομίας, παρὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς. Οἱ λανθασμένες ἐκτιμήσεις τῶν τραπεζιτῶν τῶν δύο τραπεζῶν καὶ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, ὅπως καὶ τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, μέτρησαν ὀλιγώτερο• ὁπωσδήποτε δὲν ἐπιτρέπεται ἀγνοεῖν τὴν σημασία τῆς κυπριακῆς κρίσεως στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, ἀλλὰ καὶ τῶν κριτηρίων στὶς Βρυξέλλες• ἄλλες ἦταν οἱ συνθῆκες τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας τὸν Ὀκτώβριο κι ἄλλες εἶναι σήμερα. Τὴν ἀναγνώριση τῆς νέας καταστάσεως ὅφειλαν ἔχειν ἐπεξεργασθεῖ οἱ ὑπεύθυνοι καὶ ἐνημερῶσαι διεξοδικὰ τὸν πρωθυπουργό. Προσέφεραν ὅπλα στοὺς ἐκπροσώπους τῶν κερδοσκόπων ἐναντίον μας.