Κρατικοποίηση δύο τραπεζῶν

Ἡ κρατικοποίηση τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης καὶ τῆς Eurobank δείχνει γεγονός, καθὼς οἱ τράπεζες ἀδυνατοῦν μᾶλλον συγκεντρῶσαι ἀπὸ ἰδιώτες τὸ 10% τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεώς τους, ὅπως προβλέπει ὁ νόμος καὶ ἀναβάλλουν τὴν συγχώνευσή τους• αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ Ταμεῖο Χρηματοδοτικῆς Σταθερότητος διαθέτει τὰ κεφάλαια, ἀλλὰ καὶ ἀναλαμβάνει τὴν διοίκησή τους. Τὸ Φθινόπωρο ἡ τρόϊκα εἶχε ἐγκρίνει τὴν συγχώνευση, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι τὰ δεδομένα ἄλλαξαν μετὰ τὴν κυπριακὴ κρίση• πάντως ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν καὶ οἱ διοικήσεις δὲν εἶχαν προετοιμάσει τὴν κοινὴ γνώμη γιὰ τὴν ἀδυναμία τους αὐτή. Ὁπωσδήποτε τὸ αἰσιόδοξο μήνυμα εἶναι ὅτι προχωράει κανονικὰ ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση καὶ ὁλοκληρώνεται μέσα στὸ μῆνα. Ἡ Ἄλφα ἔχει ἀρχίσει καὶ διασφαλίσει τὰ κεφάλαια.