Σαφὴς ὑπονόμευση τρόϊκας

Οἱ χειρισμοὶ τῆς τρόϊκας ἀπέναντι στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση κινοῦνται στὴν ἀρχικὴ λογικὴ καὶ δείχνουν ὅτι ἀποβλέπουν στὴν ὑπονόμευση τῆς εὐνοϊκῆς ψυχολογίας τοῦ δεκαμήνου• θυμίζουν ἀκριβῶς τὸν πόλεμο νεύρων τοῦ Φθινοπώρου, ὅταν ἐπέτυχαμε τελικὰ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως στὸ τέλος τοῦ ἔτους, μὲ ἀποτέλεσμα ἀπωλέσαι ἡ ἀγορὰ τὸ πλεονέκτημα τῆς ρευστότητος στὶς γιορτές. Κάτι ἀντίστοιχο δείχνουν ὅτι ἐπιδιώκουν καὶ τώρα, νὰ χάσει ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητός της στὶς γιορτὲς τοῦ Πάσχα, οἱ ὁποῖες εἶναι τόσο σημαντικὲς γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ποὺ θεωροῦμε τὴν Λαμπρὴ τὴν μεγαλύτερη χριστιανικὴ ἑορτή μας• φυσικὰ παίζει ἀκόμη σημαντικὸ ρόλο καὶ ἡ ἔναρξη τῆς τουριστικῆς περιόδου. Πολὺ καλύτερα θὰ εἶναι, ἐὰν διατηρηθεῖ ἡ ἀναπτυξιακὴ ψυχολογία• ἡ παρέμβαση τῶν Εὐρωπαίων μᾶλλον εἶναι ἀπαραίτητη, διότι ὁ ἐκπρόσωπος τῶν κερδοσκόπων συνεχίζει τὴν ἀποστολή του. Ὁμολογεῖ τὸ ἀρχικό τους λάθος, ἀλλὰ δὲν πληρώνει αὐτός, οἱ Ἕλληνες τὰ πληρώνουμε.