Ἔλεγχος φορολογικῶν ροῶν

Ὁ ἔλεγχος τῶν φορολογικῶν παραδείσων ἔχει ἀναχθεῖ, μετὰ καὶ τὴν κυπριακὴ κρίση, σὲ πρῶτο θέμα στὴν Εὐρωζώνη• ἤδη τὸ Λουξεμβοῦργο, μεγαλύτερος παράδεισος στὴν Εὐρώπη, ἔχει δεχθεῖ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν του λογαριασμῶν καὶ ὁ Βόλφνγκανγκ Σώϋμπλε τοῦ ἀπένειμε ἐπαίνους, ἐνῶ ἀντιδρᾶ ἡ Αὐστρία, ἀλλὰ θεωρεῖται δευτερευούσης σημασίας. Τὸ μέτρο σημαίνει ἔλεγχο τῆς ροῆς τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων κι ἑπομένως ὀχύρωση τῆς Κερκόπορτας στὸν οἰκονομικὸ πόλεμο εὐρὼ καὶ δολλαρίου• οἱ ἀντιδράσεις τῶν Ἀτλαντιστῶν εἶναι ἄγριες, ἀλλὰ ἔχουν ἐλάχιστα περιθώρια κινήσεως. Ὁ πόλεμος φυσικὰ δὲν τελειώνει μὲ αὐτὸ τὸ βῆμα, καθὼς ἀπομένουν καὶ οἱ ἄλλοι παράδεισοι μικρότερης ὅμως σημασίας• τὸ πρόβλημα ἔγκειται στὰ βρεταννικὰ νησιὰ τῆς Μάγχης, στὸ Λονδίνο καὶ στὴν Βόρειο Ἰρλανδία, οἱ ὁποῖες δὲν μετέχουν τῆς Εὐρωζώνης κι ἔτσι εἶναι δυσκολώτρος ὁ ἔλεγχός τους. Ἄλλωστε ἡ βρεταννικὴ κυβέρνηση ἀντιδρᾶ καὶ ὑπονομεύει μὲ κάθε διαθέσιμο μέσο τὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτική.