Ἀναγνώριση ρόλου τῆς Κίνας

Τὸ οἰκονομικὸ φόρουμ στὸ Μποάο τῆς νήσου Χαϊνάν τῆς Κίνας ἔδωσε τὴν εὐκαιρία γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς χώρας σὲ ἡγετικὴ δύναμη στὴν Ἀσία καὶ στὸν Εἰρηνικό• ὁ Χὶ Τζιπὶνγκ στὴν ἐναρκτήριο ὁμιλία του ὑπογράμμισε τὴν
ἀνάγκη διατηρήσεως τῆς εἰρήνης, ἀπυθυνόμενος χαρακτηριστικὰ στὴν Βόρειο Κορέα, καὶ τῶν καλῶν σχέσεων στὴν περιοχή, σὲ πλαίσια ἰσότητος ὅλων τῶν λαῶν. Τὶς ἐργασίες παρακολούθησαν οἱ ἡγέτες πολλῶν ἀσιατικῶν χωρῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς Αὐστραλίας, Νέας Ζηλανδίας, Μεξικοῦ καὶ Ἀλγερίας, ἐνῶ ὁ Κινέζος πρόεδρος εἶχε συηναντήσεις καὶ μὲ μεγάλους ἐπιχειρηματίες μὲ τοὺς ὁποίους συζήτησε σχέδια γιὰ ἐπενδύσεις στὴν χώρα του• τὸ Πεκῖνο προσφέρει διαβεβαιώσεις πρὸς ὅλους ὅτι προχωροῦν οἱ μεταρρυθμίσεις, αἴρονται ὅλα τὰ ἐμπόδια στὴν κίνηση κεφαλαίων καὶ ὅτι προωθεῖ τὴν ἐφαρμογὴ μέτρων γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ τῶν μεγάλων πόλεών του ἀπ’ τὴν μόλυνση. Ὡς προβολὴ τὸ φόρουμ εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία, ἀνταγωνιζόμενο τὸ Νταβός.