Ἀνατροπὴ τῶν νομισματικῶν

Σὲ πλήρη ἀνατροπὴ τῶν νομισματικῶν συνθηκῶν ὁδηγεῖ ἡ προαλειφόμενη συμφωνία Κίνας καὶ Αὐστραλίας, γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν συναλλαγῶν τους στὰ ἐθνικά τους νομίσματα καὶ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ δολλαρίου• τὸ θέμα συζητήθηκε στὴ συνάντηση τῶν Χὶ Τζιπὶνγκ καὶ Τζούλιας Γκίλαρντ, στὰ πλαίσια τοῦ οἰκονομικοῦ φόρουμ τοῦ Μποάο. Ἡ Αὐστραλιανὴ πρωθυπουργὸς ἔδειξε μὲ τὴν παρουσία της τὴν βαρύτητα τοῦ Πεκίνου στὶς οἰκονομικὲς συναλλαγὲς τῆς χώρας της, ὅταν ἡ Κίνα ἔχει ἀναδειχθεῖ ὁ πρῶτος ἐμπορικός της ἑταῖρος• ἐὰν ὁλοκληρωθεῖ ἡ συμφωνία, τότε τὸ δολλάριο πρακτικὰ ἀποβάλλεται ἀπ’ τὸν δυτικὸ Εἰρηνικό, τὸ οἰκονομικὸ κέντρο τῆς ὑφηλίου. Ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς μετράει τὸ ἐγχείρημα, διότι, χάνει ἡ Οὐάσιγκτον τὸν πιστό της φίλο στὴν σύγκρουση Ἀναδυομένων καὶ Ἀμερικανῶν γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος.