Παπανδρέου, ἔκθετος Παπακωνσταντίνου

Ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργὸς ἀφήνει ἔκθετο τὸν ὑπουργό του στὴν ὑπόθεση τῆς λίστας Λαγκάρντ, μὲ τὸ ὑπόμνημά του ἀπ’ τὴν Ἀμερικὴ στὴν Προανακριτική, ἐνῶ ἡ ὑστερικὴ δὲν ἐξασφάλισε τὴν ὑποστήριξη ἀπ’ ὅλους τοὺς βουλευτὲς τοῦ κόμματός της σὲ αἴτημά της• τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται πλέον στὴν κατάθεση τοῦ τσάρου, διότι πρέπει κι αὐτὸς νὰ παρουσιάσει τὴν ὑπερασπιστική του γραμμή. Οἱ ἀποκαλύψεις πληθαίνουν, ἔστω κι ἂν δὲν φωτίζουν ὅλες τὶς πλευρὲς τῆς πολυκρότου ὑποθέσεως• ἡ Ἐπιτροπὴ ἀποφάσισε τὴν κλήση σὲ νέα κατάθεση τοῦ δημοσιογραφίζοντος ποὺ τὴν δημοσίευσε, διότι ἀποκαλύφθηκε ὅτι εἶχε ἀφαιρέσει τὸ ὄνομα μεγαλοεκδότου. Γνωστὰ σὲ ἐμᾶς, ἀλλὰ οἱ ἀτλαντικοὶ ὑμνητές του θὰ πάρουν πίσω τὰ βραβεῖα τους; διαφορετικὰ ἐπιβεβαιώνουν τὶς διασυνδέσεις τῆς διαπλοκῆς, οἱ ὁποῖες ἀποκορυφώθηκαν στὴν καταστροφολογία…