Ἀπεμπλοκὴ δημοσίου τομέως

Οἱ μεταρρυθμίσεις στὸν δημόσιο τομέα προωθοῦνται κι ὁδηγοῦν στὴν ἀποδέσμευση ἀπ’ τοὺς ὅρους τῆς τρόϊκας, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὴν συμμετοχὴ καὶ τοῦ Ἀντώνη Μανιτάκη στὴ σύσκεψη τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν μὲ τοὺς τροϊκανούς• προηγουμένως ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος ἀπηύθυνε κατηγορίες κατὰ τῆς ΔΗΜΑΡ γιὰ τὶς καθυστερήσεις τοῦ ὑπουργοῦ της, ἐνῶ στὴ συνέχεια ὁ Φώτης Κουβέλης τοῦ ἄναψε τὸ πράσινο φῶς γιὰ συμμόρφωση… Ἡ ἀπόλυση τῶν ἐπιόρκων εἶναι τὸ ἐπίμαχο ζήτημα κι αὐτοὶ δὲν ἀπολύονται, διότι εἶναι κομματόσκυλα καὶ προστατεύονται ἀπ’ τοὺς μηχανισμοὺς κυρίως τῆς ἀριστερᾶς• εἶναι ἡ πρώτη δέσμευση γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου. Ἡ τρόϊκα προσφέρει τελικὰ καὶ καλὲς ὑπηρεσίες, διαφορετικὰ οἱ συντεχνίες δὲν συμμορφώνονται• οἱ διασυνδέσεις τῆς τριακονταετίας σπᾶνε γιὰ πρώτη φορά. Ἀναμένονται μὲ ἐνδιαφέρον οἱ ἐπιπτώσεις στὴν ζωή μας, διότι αὐτὰ τὰ κυκλώματα συντηροῦν τὴν γραφειοκρατία, τὶς πολυειδεῖς προμήθειες καὶ τοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμοὺς σὲ πολλαπλοὺς τομεῖς.