Ἀναγνώριση λαθῶν Ταμείου

Τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ἀναγνωρίζει, ὅτι ἔκανε λάθος στὴν οἰκονομική του πολιτικὴ στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ συνεχίζει• τὶς ἀντιρρήσεις του, γιὰ τὴν συγχώνευση τῆς Ἐθνικῆς μὲ τὴν Eurobank, δὲν τὶς πρόβαλε ἀπ’ τὴν ἀρχή, παρὰ περίμενε τὴν συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργό. Γνώριζαν ὅτι ὑπῆρχε κίνδυνος προκλήσεως σοβαρᾶς κρίσεως στὶς καταθέσεις καὶ στὸ Χρηματιστήριο, ἄλλο ἂν ἀπεφεύχθησαν, λόγῳ τῆς αὐτοσυγκρατήσεως τῶν Ἑλλήνων• οἱ ἴδιοι ἔδειξαν ὅτι τὸ ἐπιδίωκαν. Ἑπομένως χρεώνεται δεύτερο λάθος, ἢ μᾶλλον σαφέστατη πρόθεση ὑπονομεύσεως τῆς ἀνακάμψεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας• οἱ Εὐρωπαῖοι φέρουν τὴν εὐθύνη, ὅτι ἀκολούθησαν. Ἀλλά, ὅποιος κάνει λάθος τὸ πληρώνει, λογοδοτεῖ• τὸ Ταμεῖο πρέπει νὰ πληρώσει τὴν ἀποζημίωση στοὺς Ἕλληνες γιὰ τὴν τριετῆ ἐξαθλίωση.