Θάνατος Μάργκαρετ Θάτσερ

Ἡ Μάργκαρετ Θάτσερ ἄφησε τὴν σφραγίδα της στὴν βρεταννικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ ἱστορία τὶς τελευταῖες δεκαετίες τοῦ παρελθόντος αἰῶνος• κυβέρνησε τὴν Βρεταννία μὲ σιδηρὰ χεῖρα καὶ ἄλλαξε πολλὰ στὴν κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ζωή της, ὅπως τὸν περιορισμὸ τῶν προνομίων τῶν συνδικάτων, τὴν ἄκρως φιλελεύθερη οἰκονομικὴ πολιτική, ἐνῶ ἔλαμψε μὲ τὴν ναυτικὴ ἐκστρατεία ἀνακαταλήψεως τῶν Φώλκλαντ. Ὁ ἀντιευρωπαϊσμός της ἦταν ἔντονος καὶ οἱ ἀντεγκλήσεις της στὸ Εὐρωσυμβούλιο μὲ τὸν Φρανσουὰ Μιττερὰν ἄφησαν ἐποχή• ὁδήγησε τὴν χώρα της σὲ ἀπόσταση ἀπ’ τὸ εὐρωπαϊκὸ γίγνεσθαι κι αὐτὸ συνεχίζεται ἀπ’ τὶς ἑπόμενες κυβερνήσεις. Ἡ ἀλλαγὴ πορείας ἀπαιτεῖ τὸ ἴδιο ἰσχυρὴ προσωπικότητα, ἀλλὰ αὐτὴ δὲν φαίνεται στὸν ὁρίζοντα. Ὁ θατσερισμὸς τοῦ αὐτοκρατορικοῦ μεγαλείου.