Κίνα, Αὐστραλία, νόμισμα

Ἡ Κίνα καὶ ἡ Αὐστραλία ὑπέγραψαν τὴν συμφωνία γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν συναλλαγῶν τους, ἀποκλείοντας τὸ δολλάριο, στὰ νομίσματά τους • στὴ συμφωνία μετέχει καὶ ἡ Νέα Ζηλανδία, ὁπότε χάνονται δύο πιστοὶ φίλοι τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὸν Δυτικὸ Εἰρηνικό. Ἡ συμφωνία ὑπεγράφη στὰ πλαίσια τοῦ οἰκονομικοῦ φόρουμ τοῦ Μποάο, μετὰ ἀπὸ τὴν συνάντηση τοῦ Χὶ Τζιπὶνγκ μὲ τὴν Τζούλια Γκίλαρντ• οἱ ἐπιπτώσεις της θεωροῦνται πολὺ σημαντικές, διότι πρακτικὴ σημαίνει ἀποκλεισμὸ τοῦ δολλαρίου ἀπ’ τὸν παγκόσμιο οἰκονομικὸ κέντρο, καθὼς παρόμοιες συμφωνίες ἔχει ὑπογράψει τὸ Πεκίνο μὲ τὶς περισσότερες χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Ἀσίας, ἐνῶ μὲ τὶς ὑπόλοιπες γίνονται στὴν πράξη οἱ συναλλαγὲς σὲ ρεμίνμπι. Τὸ κινέζικο νόμισμα μετατρέπεται σὲ ἀποθεματικὸ στὴν περιοχή, ἐνῶ συνοδεύεται κι ἀπὸ κινεζικὲς πιστώσεις, σὲ ὅσες χῶρες ἀντιμετωπίζουν συναλλαγματικὰ προβλήματα• ἄλλωστε καὶ μὲ τὴν Ἰαπωνία καὶ Νότιο Κορέα οἱ συναλλαγὲς γίνονται ἀπὸ καιρὸ στὰ νομίσματά τους.