Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μὲ ἐλαφρὰ ὑποχώωρηση στὴν Ἀσία, λόγῳ τοῦ κορεατικοῦ προβλήματος• ὅλα παρεμειναν σταθερά, εὐρώ, 1,3046 δολλάρια καὶ 128,9805 γιέν, χρυσός, 1572,5 καὶ πετρέλαιο, 105,22. Οἱ ἀγορὲς δὲν ἔδειξαν σχεδὸν καθόλου ἀνήσυχες γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὴν Κορέα, καθὼς οἱ ἐπενδυτὲς δὲν προβλέπουν ἔκρηξη• ἀντιθέτως μὲ περισσότερο ἐδιαφέρον παρακολουθοῦν τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς Ἰαπωνίας, διότι, ναὶ μὲν ἔκαναν ἅλμα οἱ μετοχές, ἀλλὰ ὑποχώρησαν μετά, ἐνῶ καὶ ἡ νέα διαρροὴ ραδιενεργείας στὴν Φουκουσίμα ἐπιβαρύνει τὴν κατάσταση. Στὴν Εὐρώπη ἡ περιοδεία τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν μᾶλλον λήγει ἄδοξα, μετὰ τὴν ἀπάντηση τοῦ Βόλφγκάνγκ Σώυμπλε, ὅτι «δὲν ἔχει χρόνο γιὰ συμβουλές», ὅταν τοῦ πρότεινε τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς• οἱ ἄλλοι Εὐρωπαῖοι ἦταν εὐγενικοί, ὅπως ἀνεμένετο κι ὅπως ταιριάζει στὸν ρόλο τους, διότι ἡ Γερμανία ἔχει τὴν εὐθύνη τῆς ἀπαντήσεως. Ἡ ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας ἔρχεται, μὲ τοὺς προβλεπόμενους ρυθμούς.