Κρατικοδίαιτων ἀνάγνωσμα

Ἡ παράταση τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὶς ἀντιδράσεις τῶν κρατικοδίατων καὶ τῶν πολιτικῶν προστατῶν τους• τελευταῖο ὀχυρὸ εἶναι ὁ τρίτος συνέταιρος τῆς κυβερνήσεως, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀποκτήσει πολιτικὴ ὀντότητα ἀπ’ τὶς διαρροὲς ἀρκετῶν πρασινοφρουρῶν ἀπ’ τὸ ΠΑΣΟΚ κι ἐλπίζει στὴν συγκράτησή τους ἀπέναντι στὸν ΣΥΡΙΖΑ, στὸν ὁποῖο διέρρευσε ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῆς συνομοταξίας τους. Ὅλοι τους εἶναι τουλάχιστον ἐπίορκοι καὶ τρόφιμοι τῶν κομματικῶν γραφείων• ἡ τρόϊκα στὴν ἐπιμονή της γιὰ τὴν ἐκκαθάριση τοῦ δημοσίου ἀπ’ τὸν ἐσμὸ τῆς τριακονταετίας ἔχει τὴν πλήρη συμπαράσταση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοὶ δὲν εἶχαν ἐκτελέσει τὶς ἐντολὲς τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, μὲ τὶς γνωστὲς συνέπειες• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς δείχνει ὅτι δὲν εἶναι διατεθειμένος νὰ κάνει τὸ ἴδιο λάθος. Χωρὶς τὴν ἐκκαθάριση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ ἀπ’ τοὺς τερμίτες, δὲν ὑπάρχει διέξοδος ἀπ’ τὴν κρίση καὶ ἐπιστροφὴ στὴν ἀνάκαμψη.